เครื่องมือการแพทย์ Medical Equipment

01แขนกล้องไมโครสโคป
02แขนกล้องไมโครสโคป
03เครื่องกรอผิว
04เครื่องปั้มสูญญากาศ
05โครงเหล็กสำหรับเครื่องปั้มสูญญากาศ
06โครงเหล็กสำหรับเครื่องเลเซอร์ CO2
previous arrow
next arrow